Cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị SME   Giỏ hàng   Đăng nhập   Đăng ký  
Cty TNHH MTV ITECH Cty TNHH MTV ITECH 
Trang chủ Giới thiệu Thông tin chung Liên hệ
 
 
 
 
Giới thiệu
 
Thông tin công ty
Loại hình kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ
Sản phẩm/Dịch vụ: Bán buôn và bán lẻ
Họat động dịch vụ khác
Thị trường chính: Trong tỉnh, Trong và ngoài tỉnh
Năm thành lập: 2012
Số công nhân:
Kim ngạch:
Chứng chỉ: 3200453468
Thông tin liên hệ
Tên công ty: Cty TNHH MTV ITECH
Người liên lạc: Nguyễn Xuân Đài
Địa chỉ: A5 Chung cư Hùng vương,Thành phố Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: -053-3535399
Fax: -053-
Link:
Website khác: